Prioritātes 2023./2024. m.g.

  1. Mācīšanas pilnveide, praktizējot diferenciāciju / individualizāciju ikdienas darbā.
  2. Digitālās vides un digitālo prasmju attīstīšana mūsdienīga, efektīva mācību procesa un informācijas aprites starp visām iesaistītajām pusēm nodrošināšanai.
  3. Pedagogu savstarpēja mācīšanās, mentordarbība, labās prakses popularizēšana skolā, novadā.