Mācību un audzināšanas darbs

Vecāku dienas Dzelzavas pamatskolā katra mēneša pirmajā trešdienā:

2021./ 2022.m.g.

6.oktobrī,  3.novembrī,  1.decembrī, 5.janvārī, 2.februārī,

2.martā, 6.aprīlī, 11.maijā.

 

Dzelzavas pamatskolā saziņas forma ar vecākiem -

e-klase!