Mācību un audzināšanas darbs

Vecāku dienas Dzelzavas pamatskolā katra mēneša pirmajā trešdienā:

2023./ 2024.m.g.

4.oktobrī,  1.novembrī,  6.decembrī, 10.janvārī, 7.februārī,

6.martā, 3.aprīlī, 8.maijā.

 

Dzelzavas pamatskolā saziņas forma ar vecākiem -

e-klase!