Līdzpārvalde

  • Eduards Broks

  • Jēkabs Vilmanis

  • Ingars Kantelis

  • Juris Jankovskis

  • Līga Bizņa

  • Undīne Lūse

  • Maigurs Spriņģis

  • Aleksis Plotka

  • Megija Tropa

  • Monika Kantele

Tikšanās katra mēneša pirmajā otrdienā plkst.1430  

Mazajā zālē!