Skola šodien

Veiksme atnāk pie tiem, kuri smaida! Ikvienam būtu jāredz laipnība Tavā sejā, Tavās acīs, Tavā smaidā! Lai ikviens, kas ar Tevi satiekas, aiziet projām labāks un laimīgāks!

 

Skolotāju un darbinieku saime


 

Dzelzavas pamatskolas kolektīvs

 

Indra Zukure
Dzelzavas pamatskolas direktore
bibliotekāre
 
Laila Ķiploka
4.klases audzinātaja,
sākumskolas sk.,
Inese Bandere
2. klases audzinātaja,
sākumskolas sk.,
datorika 1.-9.kl.,
dizains un tehnoloģijas 4.-9.kl.
direktores vietniece
Sanita Kļaviņa
1. klases audzinātaja,
sākumskolas sk.,
angļu valoda 1. - ,4.kl.,
dizains un tehnoloģijas 1.kl.,
pagarinātā dienas grupa
Līga Smalkā
3. klases audzinātaja,
sākumskolas sk.,
sociālās zinības un vēsture 4. - 6.kl.,
vizuālā māksla 1.-9.kl.,
sociālās zinības 7.-9.kl.
Valentīna Pamše9
9.klases audzinātāja
dabaszinības 1.-6.kl.,
teātra māksla 5., 7.kl.,
ķīmija 8.,9.kl.,
palīgskolotāja
Maruta Pēča
5.klases audzinātāja
matemātika 5.-9.kl.,
fizika. 8.,9.kl.,
inženierzinības 7.kl.
Inguna Jankovska
7.klases audzinātāja,
angļu valoda 5.-9.kl.,
krievu valoda 4. - 9.kl.,
bioloģija 7. - 9.kl.
Dzintars Tonnis
8.klases audzinātājs,
sports 1.-9.kl.,
Dace Kalniņa
mūzika 1.-9.kl.,
Gita Švarca
 
Zaiga Mangusa
6.klases audzinātāja,
latviešu valoda un literatūra 5.- 9.kl.
tautiskās dejas, pagarinātā dienas grupa
 
Tehniskie darbinieki
Ineta Silava
Aiga Vilmane
Inta Svārpstone
Juta Ezeriņa
Grigorijs Ļvovs