Psihologa pakalpojumi

Madonas novada  psihologu darbs

Informējam pedagogus, skolēnus un vecākus
par iespēju izmantot bezmaksas psihologu konsultācijas
Madonā, Saieta laukumā 1,  402. kabinetā.
 
 
Ļoti vēlams iepriekš pieteikties pa tālruni:                          
              Izglītības nodaļa- 64860570.